Offenlegung gemäß §5 ECG

Zodpovedný za obsah:

Köck Immobilien GmbH
Ingrid Köck
Feldgasse 1
2471 Schönabrunn

Tel.: +43 2145 2078Fax: +43 2145 2891
E-Mail: office@koeck-immobilien.at

 Firmenbuch-Nummer: 354485b
Firmengericht: Landesgericht Korneuburg
UID-Nr.: ATU 58 331 228

Informationen lt. ECG und MedG auf wko.at

Impresum

Odvolanie:
Informácie, ktoré sa nachádzajú na tejto inernetovej stránke, sú k dispozícii výlučne na všeobecné a nezáväzné informačné účely. Po prihlásení na túto stránku a pri prehliadaní informácií, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke, nevzniká žiadna povinnosť objednávky medzi Immobilien Köck GmbH a užívateľom stránky.

Všetky symboly uvedené v tejto inernetovej ponuke, vrátane značiek a ochranných značiek tovaru chránených tretími osobami, podliehajú bez obmedzenia predpisom platného práva na ochranu značiek a vlastníckym právam príslušných majiteľov.

Výnimky zo záruky

1. Odkazy a linky
Pre všetky linky nachádzajúce sa na tejto stránke, ktoré odkazujú na iné stránky na internete, platí: Výslovne zdôrazňujeme, že nemáme žiadny vplyv na formu a obsah týchto stránok. Preto sa jednoznačne dištancujeme od všetkých informácií uvedených na týchto stránkach a nestotožňujeme sa s ich obsahom. Toto vyhlásenie platí pre všetky linky a obsah všetkých stránok, ku ktorým sa viažu linky s odkazmi.

2. Obsah
Immobilien Köck GmbH v žiadnom prípade nepreberá záruku za škody alebo nedostatky akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú využitím informácií, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach. Snažili sme sa o maximálnu presnosť všetkých údajov uvedených na internetovej stránke. Avšak nemôžeme prevziať záruku za stopercentnú presnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov. Preto je vylúčená akákoľvek záruka za správnosť a úplnosť informácií.

3. Autorské práva a práva na obsah on-line ponuky
Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafiky, zvuk, animácie a videá ako aj ich usporiadanie na tejto internetovej stránke podliehajú ochrane autorských práv a ostatným zákonom na ochranu vlastníctva.

Obsah tejto stránky sa nesmie kopírovať, rozšírovať alebo zmeniť na komerčné účely, alebo sprístupnený tretím osobám. Niektoré internetové stránky obsahujú okrem toho obrázky, ktoré podliehajú autorským právam tretích osôb.

Grafik, Layout und Gestaltung by agentur [w]erbereich

Typo3 Programmierung by Agentur #clicksgefühle

Ihr persönlicher Makler